Tính toán bồn lọc

Nhập Đường kính bồn lọc (mm):

Model bồn FRP tương ứng: 0

Lưu lượng lọc trung bình (lọc cát): 0 m3/h

VẬT LIỆU LỌC

Tổng chiều cao vật liệu lọc: 0 mm

Sỏi mm Số lượng Kg
Cát mm Số lượng Kg
Than Anthracite mm Số lượng Kg
Than hoạt tính mm Số lượng Kg
Hạt Birm khử sắt mm Số lượng Kg
Hạt ODM khử sắt mm Số lượng Kg
Nhựa làm mềm mm Số lượng Lít