Talema 7v 25VA

700.000 

Talema 7v 25VA

700.000 

  • In: 115 – 220v
  • Out: 2 x 7v
  • Công suất: 25VA

Biến áp Talema 7v 25VA

  • In: 115 – 220v
  • Out: 2 x 7v
  • Công suất: 25VA

Có thể sử dụng cho các dự án nguồn, DAC…