K163 N-Channel JFET

35.000 /1pc

K163 N-Channel JFET

35.000 /1pc

K163 N-Channel JFET hàng tháo máy, thay thế tốt cho K170

K163 N-Channel JFET hàng tháo máy, có thể sử dụng cho nhiều dự án:

  • Nguồn Teddy (thay thế tốt cho K170).
  • Amp camp amp
  • Jfet boz preamp

JFET series N Idss 13 đến 18ma

Datasheet: https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/2/S/K/2SK163-NEC.pdf

Có thể bạn thích…

Mới
300.000 2.600.000 /1 bộ