Mạch đã hàn full linh kiện

-9%
2.100.000 /bộ Đã bán: 5
300.000 3.000.000 /bộ Đã bán: 99
60.000 650.000 / 1pcb Đã bán: 25
60.000 800.000 / 1pcb Đã bán: 24
60.000 620.000 / 1pcb Đã bán: 25