Quý khách có thể nâng cấp lên Jack XLR (Balance) nếu có nhu cầu.

Pre-order
Hết hàng
9.500.000 / Bộ 30 đã bán
Hết hàng
7.000.000  5 đã bán
Canvas is not supported in your browser.